Khô bò miếng tuyền ký loại 1kg

850,000

Danh mục: