khô bò ngon thịt bò khô chất lượng, thực phẩm đồ hộp, khô mực ăn liền, khô trâu ngon

 

水牛肉乾

水牛肉乾

136.000 Đ

20.000 Đ
猪肉乾 100

猪肉乾 100

45.000 Đ

20.000 Đ

23.000 Đ

23.000 Đ

26.000 Đ

24.000 Đ