khô bò ngon thịt bò khô chất lượng, thực phẩm đồ hộp, khô mực ăn liền, khô trâu ngon

 

BUFFALO JERKY

BUFFALO JERKY

136.000 Đ

20.000 Đ
PORK JERKY 100

PORK JERKY 100

45.000 Đ

20.000 Đ

23.000 Đ

23.000 Đ

26.000 Đ

24.000 Đ